Ponuda smeštaja za hotel Ambasador…

PONUDA PROMOTIVNIH USLUGA BEZ ISKAZANIH POREZA JE PREMA SLEDEĆEM CENOVNIKU

GENERALNI POKROVITELJ VII KONGRESA UPPS – paket u iznosu od 500.000,00 RSD

Ekskluzivno brendirano prisustvo u kongresnoj sali na svečanom otvaranju i tokom svih dana skupa
Brendiranje na korici oficijalnog Programa rada i u Zborniku radova kao i brendiranje svih štampanih materijala (kongresna torba, kongresna ID kartica)
Mini simpozijum u trajanju od 30′
Izlagački prostor – štand veličine 6m² u trajanju od 3 dana u foajeu hotela
Baner na oficijalnom web sajtu Kongresa – http://kongres2020.preventivnapedijatrija.rs do kraja kalendarske godine
8 Kotizacija

PARTNER VII KONGRESA UPPS – paket u iznosu od 350.000,00 RSD

Brendiranje “roll-up” panoima na ulazu u Kongresnu salu tokom svih dana skupa
Brendiranje na unutrašnjoj korici oficijalnog Programa rada
Brendiranje kongresne torbe i olovke
Brendiranje unutrašnje reklamne stranice u Zborniku radova
Simpozijum u trajanju od 45′
Izlagački prostor – štand veličine 4m² u trajanju od 3 dana u foajeu Hotela
Brendiranje oficijelne web stranice Kongresa http://kongres2020.preventivnapedijatrija.rs

PRIJATELJ VII KONGRESA UPPS – paket u iznosu od 280.000,00 RSD

Brendiranje kongresne ID trakice
Brendiranje unutrašnje reklamne korice u Zborniku
Komercijalno predavanje u trajanju od 30′
Izlagački prostor – štand veličine 2m² u trajanju od 3 dana u foajeu Hotela
Brendiranje oficijelne web stranice Kongresa http://kongres2020.preventivnapedijatrija.rs
2 kotizacije.

Zakup reklamnog – izlagačkog štanda 2m2 —- 120.000,00 RSD
Zakup reklamnog – izlagačkog štanda 4m2 —- 160.000,00 RSD v
Zakup reklamnog – izlagačkog štanda 6m2 —- 190.000,00 RSD
Logo na sajtu i unutrašnjoj stranici Zbornika radova i Programa —- 80.000 ,00 RSD v
Štampanje unutrašnje stranice u Zborniku radova —- 50.000,00 RSD
Štampanje unutrašnje stranice u Programu —- 40.000,00 RSD
Komercijalna prezentacija do 15 minuta —- 80.000,00 RSD
Mini simpozijum do 30 minuta —- 140.000 ,00 RSD

Uz molbu da što pre potvrdite učešće,
S poštovanjem
Predsednik UPPS,
Prof. dr Bojko Bjelaković,
Klinika za dečije interne bolesti, Klinički centar Niš
Bulevar dr Zorana Đinđića 48, Niš
+381 65 2083321
udruzenje@preventivnapedijatrija.rs